Skip til hoved indholdet
 • A-ordning - kort fortalt

  Lejerne sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

  Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

  Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

  Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

  Normalistandsættelsen kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat.

  Lejeren afholder udgifter til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til bo periodens længde.

  Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følger af misligholdelse.

Vedligeholdelsesreglement