Skip til hoved indholdet

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf. Godkendt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde den 15. maj 2023.

Vedtægter for Nørresundby Boligselskab